Inschrijven

Vul onderstaande gegevens in om ingeschreven te worden bij Den Haag Lacrosse

Persoonsgegevens

Inschrijving

Betalingsgegevens

Contributiebedragen:

Contributie t/m 17 jaar (indien spelend bij jeugd): €104,91 p.j.
Contributie t/m 17 jaar (indien spelend bij senioren): €162,63 p.j.
Contributie 18+: €201,72 p.j.
Inschrijfgeld*: €11,75

* Indien u opnieuw ingeschreven moet worden door de verhuizing van VUC naar Hockey Club Klein Zwitserland hoeft het inschrijfgeld niet betaald te worden

Het contributie/verenigingsjaar loopt van 01-07 t/m 30-06. U bent een jaar contributie plichtig, tenzij u hebt aangegeven maar een semester lid te willen zijn. Uitschrijven kan door een mail te sturen naar secretaris@denhaaglacrosse.nl en dient uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar te gebeuren.
Bij automatische incasso:

Hierbij machtig ik Den Haag Lacrosse om de contributie van mijn rekening af te schrijven. Ik ben bekend met het feit dat, indien ik niet akkoord ben met de afschrijving, ik mijn bank opdracht kan geven het bedrag terug te storten (zie voorwaarden van uw bank). De inschrijving is uitsluitend geldig met een correct ingevuld IBAN rekeningnummer
Separator